Polityka prywatności

Postanowienia Ogólne
c6 Zc7 0d db1 n89 i32 ed7 mc7 17 22d 5e3 .cd 02d 5e3 .17 2cd 0db 1c1 8c7 2d re3 .c7 40 wc7 44 żec y36 c89 i32 ec7 40 w36 c44 h47 o0d da8 zd9 ąc7 b1 n47 o40 w32 ec7 40 wec y25 tec y36 ca8 zb1 n32 ec7 40 wc7 a8 zbf ab8 k2d r32 ec8 s89 i32 ec7 15 g2d r47 od7 mbf a0d da8 z32 eb1 n89 ibf ac7 89 ic7 ac p2d ra8 z32 e25 t40 wbf a2d ra8 zbf ab1 n89 ibf ac7 0d dbf ab1 nec y36 c44 hc7 47 oc8 s47 ob3 b47 o40 wec y36 c44 he3 .c7 e5 R32 e15 g93 u69 l93 u8d j32 ec7 25 t47 oc7 e5 R47 oa8 zac p47 o2d ra8 zd9 ą0d da8 z32 eb1 n89 ibf ac7 0e Pbf a2d r69 lbf ad7 m32 eb1 n25 t93 uc7 41 E93 u2d r47 oac p32 e8d jc8 sb8 k89 i32 e15 g47 o89 ic7 e5 Rbf a0d dec yc7 17 2cd 0db 114 6f6 /14 660 736 9c7 a8 zc7 0d db1 n89 ibf ac7 17 260 7c7 b8 k40 w89 i32 e25 tb1 n89 ibf ac7 17 2cd 0db 114 6c7 2d re3 .c7 40 wc7 c8 sac p2d rbf a40 w89 i32 ec7 47 o36 c44 h2d r47 ob1 nec yc7 47 oc8 sd4 ób3 bc7 a2 f89 ia8 zec y36 ca8 zb1 nec y36 c44 hc7 40 wc7 a8 z40 w89 id9 ąa8 zb8 k93 uc7 a8 zc7 ac p2d ra8 z32 e25 t40 wbf a2d ra8 zbf ab1 n89 i32 ed7 mc7 0d dbf ab1 nec y36 c44 hc7 47 oc8 s47 ob3 b47 o40 wec y36 c44 hc7 89 ic7 40 wc7 c8 sac p2d rbf a40 w89 i32 ec7 c8 s40 w47 ob3 b47 o0d db1 n32 e15 g47 oc7 ac p2d ra8 z32 eac p05 łec y40 w93 uc7 25 tbf ab8 k89 i36 c44 hc7 0d dbf ab1 nec y36 c44 hc7 47 o2d rbf aa8 zc7 93 u36 c44 hec y69 l32 eb1 n89 ibf ac7 0d dec y2d r32 eb8 k25 tec y40 wec yc7 36 92d 5f6 /60 414 6f6 /2b W41 Ec7 4c (ad O15 gd4 ó69 lb1 n32 ec7 e5 R47 oa8 zac p47 o2d ra8 zd9 ą0d da8 z32 eb1 n89 i32 ec7 47 oc7 ad O36 c44 h2d r47 ob1 n89 i32 ec7 bb Dbf ab1 nec y36 c44 hfa )73 ,c7 a8 z40 wbf ab1 n32 ec7 e5 Rad Obb Dad Oe3 .


c6 A0d dd7 m89 ib1 n89 ic8 s25 t2d rbf a25 t47 o2d r32 ed7 mc7 0d dbf ab1 nec y36 c44 hc7 8d j32 ec8 s25 tc7 ab S32 e47 oc7 ab S47 o69 l93 u25 t89 i47 ob1 nc8 sc7 ab Sbf ab1 n0d d2d rbf ac7 52 K2d ra8 zec y44 żbf ab8 kc7 a8 zc7 c8 s89 i32 e0d da8 z89 ib3 bd9 ąc7 40 wc7 f1 B89 i32 e69 lc8 sb8 k93 ufb -f1 B89 ibf a05 ł32 ec7 ac p2d ra8 zec yc7 93 u69 l89 i36 cec yc7 52 K93 uc8 s25 t2d r47 ob1 n89 ibf ac7 60 4f6 /36 9cd 073 ,c7 9a N2e I0e P69 :c7 2d 560 460 717 2db 1cd 0c1 82d 560 414 6e3 .c7 ad O36 c44 h2d r47 ob1 nbf ac7 0d dbf ab1 nec y36 c44 hc7 47 o0d db3 bec y40 wbf ac7 c8 s89 i2f ęc7 a8 z15 g47 o0d db1 n89 i32 ec7 a8 zc7 40 wec yd7 m47 o15 gbf ad7 m89 ic7 ac p47 o40 wc8 sa8 z32 e36 c44 hb1 n89 i32 ec7 47 ob3 b47 o40 w89 id9 ąa8 z93 u8d jd9 ą36 cec y36 c44 hc7 ac p2d ra8 z32 eac p89 ic8 sd4 ó40 wc7 ac p2d rbf a40 wbf ae3 .


ab Sa8 zbf ab1 n93 u8d j32 ed7 mec yc7 ac p2d rbf a40 w47 oc7 0d d47 oc7 ac p2d rec y40 wbf a25 tb1 n47 ob8 ś36 c89 ic7 89 ic7 0d db3 bbf ad7 mec yc7 47 oc7 b3 b32 ea8 zac p89 i32 e36 ca8 z32 ecd ńc8 s25 t40 w47 oc7 0d dbf ab1 nec y36 c44 he3 .c7 2b Wc7 25 tec yd7 mc7 36 c32 e69 l93 uc7 93 u44 żec y40 wbf ab1 nec yc7 8d j32 ec8 s25 tc7 d7 me3 .89 ib1 ne3 .c7 c8 sa8 zec ya2 f2d r47 o40 wbf ab1 nec yc7 c8 sec yc8 s25 t32 ed7 mc7 44 hbf ac8 s32 e05 łc7 0d d47 oc7 b8 k47 ob1 n25 te3 .

Administracja Danymi
bb Dbf ab1 n32 ec7 47 oc8 s47 ob3 b47 o40 w32 ec7 ac p2d ra8 z32 e25 t40 wbf a2d ra8 zbf ab1 n32 ec7 c8 sd9 ąc7 a8 z15 g47 o0d db1 n89 i32 ec7 a8 zc7 ac p2d ra8 z32 eac p89 ic8 sbf ad7 m89 ic7 0d d47 o25 tec y36 ca8 zd9 ą36 cec yd7 m89 ic7 47 o36 c44 h2d r47 ob1 nec yc7 0d dbf ab1 nec y36 c44 hc7 47 oc8 s47 ob3 b47 o40 wec y36 c44 hc7 47 o2d rbf aa8 zc7 a8 z15 g47 o0d db1 n89 i32 ec7 a8 zc7 0e P47 o69 l89 i25 tec yb8 kd9 ąc7 0e P2d rec y40 wbf a25 tb1 n47 ob8 ś36 c89 ic7 40 wc7 a8 zbf ab8 k2d r32 ec8 s89 i32 ec7 b1 n89 i32 ea8 zb3 b2f ę0d db1 nec yd7 mc7 0d d47 oc7 2d r32 ebf a69 l89 ia8 zbf a36 c8d j89 ic7 b8 ś40 w89 ibf a0d d36 ca8 z47 ob1 nec y36 c44 hc7 93 uc8 s05 ł93 u15 gc7 fb -c7 47 ob3 bc8 s05 ł93 u15 g89 ic7 b8 k47 ob1 n25 tc7 40 wc7 c8 s32 e2d r40 w89 ic8 s89 i32 ec7 4c (69 l47 o15 g47 o40 wbf ab1 n89 i32 e73 ,c7 bf a93 u25 t47 od7 mbf a25 tec y36 ca8 zb1 n32 ec7 ac p47 o40 w89 ibf a0d d47 od7 m89 i32 eb1 n89 ibf ac7 47 oc7 c8 s25 tbf a25 t93 uc8 sbf a36 c44 hc7 93 uc8 s05 ł93 u15 g89 ifa )c7 47 o2d rbf aa8 zc7 40 wc7 36 c32 e69 l93 uc7 2d r32 ebf a69 l89 ia8 zbf a36 c8d j89 ic7 a8 zbf ad7 md4 ó40 w89 i32 ecd ńc7 ec Uc8 s05 ł93 u15 gc7 b8 ś40 w89 ibf a0d d36 ca8 z47 ob1 nec y36 c44 hc7 0d d2d r47 o15 gd9 ąc7 32 e69 l32 eb8 k25 t2d r47 ob1 n89 i36 ca8 zb1 nd9 ąe3 .

52 K47 o2d ra8 zec yc8 s25 tbf a8d jd9 ą36 cc7 a8 zc7 b1 nbf ac8 sa8 zec y36 c44 hc7 93 uc8 s05 ł93 u15 gc7 a8 z47 oc8 s25 tbf ab1 n89 i32 ec8 sa8 zc7 ac p47 oac p2d r47 oc8 sa8 z47 ob1 nec yc7 47 oc7 ac p47 o0d dbf ab1 n89 i32 ec7 b1 n89 i32 eb8 k25 td4 ó2d rec y36 c44 hc7 c8 s40 w47 o89 i36 c44 hc7 0d dbf ab1 nec y36 c44 hc7 47 oc8 s47 ob3 b47 o40 wec y36 c44 he3 .c7 d9 T40 w47 o8d j32 ec7 0d dbf ab1 n32 ec7 b3 b2f ę0d dd9 ąc7 ac p2d ra8 z32 e25 t40 wbf a2d ra8 zbf ab1 n32 ec7 40 wc7 a8 z40 w89 id9 ąa8 zb8 k93 uc7 a8 zc7 bf ab8 k36 c8d jd9 ą73 ,c7 8d jbf ab8 kd9 ąc7 ac p47 o0d d32 e8d jd7 m93 u8d j32 ec8 sa8 ze3 .c7 9a Nbf ac7 ac p2d ra8 zec yb8 k05 łbf a0d dc7 0d dbf ab1 n32 ec7 ac p47 o0d dbf ab1 n32 ec7 ac p47 o0d d36 ca8 zbf ac8 sc7 2d r32 e8d j32 ec8 s25 t2d rbf a36 c8d j89 ic7 40 wc7 c8 s32 e2d r40 w89 ic8 s89 i32 ec7 b3 b2f ę0d dd9 ąc7 ac p2d ra8 z32 e25 t40 wbf a2d ra8 zbf ab1 n32 ec7 0d d47 oc7 36 c32 e69 l93 uc7 a8 zbf aac p32 e40 wb1 n89 i32 eb1 n89 ibf ac7 0d d47 oc8 s25 t2f ęac p93 uc7 0d d47 oc7 a2 f93 ub1 nb8 k36 c8d j47 ob1 nbf a69 lb1 n47 ob8 ś36 c89 ic7 c8 s32 e2d r40 w89 ic8 s93 uc7 89 ic7 b8 k47 ob1 n25 tbf ab8 k25 t93 uc7 40 wc7 c8 sac p2d rbf a40 wbf a36 c44 hc7 c8 s32 e2d r40 w89 ic8 s93 ue3 .c7 bb Dbf ab1 n32 ec7 ac p47 o0d dbf a40 wbf ab1 n32 ec7 ac p47 o0d d36 ca8 zbf ac8 sc7 a8 zbf ad7 md4 ó40 w89 i32 eb1 n89 ibf ac7 ac p05 łbf a25 tb1 n32 e8d jc7 93 uc8 s05 ł93 u15 g89 ic7 b3 b2f ę0d dd9 ąc7 ac p2d ra8 z32 e25 t40 wbf a2d ra8 zbf ab1 n32 ec7 40 wc7 36 c32 e69 l93 uc7 0d d47 oc8 s25 tbf a40 wec yc7 93 uc8 s05 ł93 u15 g89 ic7 8d jbf ab8 kc7 89 ic7 40 wc7 36 c32 e69 lbf a36 c44 hc7 2d rbf a36 c44 h93 ub1 nb8 k47 o40 w47 ob8 ś36 c89 ie3 .c7 c6 Zbf aac p89 ic8 s93 u8d jd9 ą36 cc7 c8 s89 i2f ęc7 0d d47 oc7 b1 n32 e40 wc8 s69 l32 e25 t25 t32 e2d rbf ac7 0d dbf ab1 n32 ec7 47 oc8 s47 ob3 b47 o40 w32 ec7 b3 b2f ę0d dd9 ąc7 ac p2d ra8 z32 e25 t40 wbf a2d ra8 zbf ab1 n32 ec7 0d d47 oc7 40 wec yc8 sec y05 łb8 k89 ic7 b1 n32 e40 wc8 s69 l32 e25 t25 t32 e2d rbf ae3 .c7 2b Wec yc8 sec y05 łbf a8d jd9 ą36 cc7 89 ib1 na2 f47 o2d rd7 mbf a36 c8d j2f ęc7 ac p2d ra8 z32 ea8 zc7 a2 f47 o2d rd7 m93 u69 lbf a2d ra8 zc7 b8 k47 ob1 n25 tbf ab8 k25 t47 o40 wec yc7 0d dbf ab1 n32 ec7 a8 z47 oc8 s25 tbf ab1 nd9 ąc7 40 wec yb8 k47 o2d ra8 zec yc8 s25 tbf ab1 n32 ec7 40 wc7 36 c32 e69 l93 uc7 47 o0d dac p47 o40 w89 i32 e0d da8 z89 ic7 b1 nbf ac7 40 w89 ibf a0d d47 od7 m47 ob8 śad će3 .

52 Kbf a44 ż0d dbf ac7 47 oc8 s47 ob3 bbf a73 ,c7 b8 k25 td4 ó2d r32 e8d jc7 0d dbf ab1 n32 ec7 0d d47 o25 tec y36 ca8 zd9 ąc7 d7 mbf ac7 ac p2d rbf a40 w47 oc7 40 wc7 b8 kbf a44 ż0d d32 e8d jc7 36 c44 h40 w89 i69 l89 ic7 0d d47 oc8 s25 t2f ęac p93 uc7 0d d47 oc7 0d dbf ab1 nec y36 c44 h73 ,c7 c8 sac p2d r47 oc8 s25 t47 o40 wbf ab1 n89 ibf a73 ,c7 93 uc8 s93 ub1 n89 i2f ę36 c89 ibf ac7 69 l93 ub3 bc7 47 o15 g2d rbf ab1 n89 i36 ca8 z32 eb1 n89 ibf ac7 ac p2d ra8 z32 e25 t40 wbf a2d ra8 zbf ab1 n89 ibf a73 ,c7 ac p2d rbf a40 w47 oc7 c8 sac p2d ra8 z32 e36 c89 i40 w93 u73 ,c7 ac p2d rbf a40 w47 oc7 40 wb1 n89 i32 ec8 s89 i32 eb1 n89 ibf ac7 c8 sb8 kbf a2d r15 g89 ic7 0d d47 oc7 47 o2d r15 gbf ab1 n93 uc7 b1 nbf a0d da8 z47 o2d r36 ca8 z32 e15 g47 o73 ,c7 40 wc7 25 tec yd7 mc7 36 c32 e69 l93 uc7 b1 nbf a69 l32 e44 żec yc7 ac p47 o0d d8d jd9 ąad ćc7 b8 k47 ob1 n25 tbf ab8 k25 tc7 a8 zc7 47 oc8 s47 ob3 bd9 ąc7 b1 nbf a0d da8 z47 o2d r93 u8d jd9 ą36 cd9 ąc7 ac p2d ra8 z32 e25 t40 wbf a2d ra8 zbf ab1 n89 i32 ec7 0d dbf ab1 nec y36 c44 hc7 47 oc8 s47 ob3 b47 o40 wec y36 c44 hc7 40 wc7 47 o2d r15 gbf ab1 n89 ia8 zbf a36 c8d j89 ic7 ec Uc8 s05 ł93 u15 g47 o0d dbf a40 w36 cec yc7 8d j32 ec8 s25 tc7 d7 m47 o44 ż69 l89 i40 wec yc7 0d d2d r47 o15 gd9 ąc7 32 e69 l32 eb8 k25 t2d r47 ob1 n89 i36 ca8 zb1 nd9 ąc7 ac p47 o0d dc7 bf a0d d2d r32 ec8 s32 ed7 mc7 32 efb -d7 mbf a89 i69 l69 :c7 c8 s32 e47 oc8 s47 o69 l93 u25 t89 i47 ob1 nc8 sef @89 i60 4bf ae3 .ac p69 le3 .

c6 Zbf ac8 s25 t2d ra8 z32 e15 gbf ad7 mec yc7 c8 s47 ob3 b89 i32 ec7 ac p2d rbf a40 w47 oc7 0d d47 oc7 ac p2d ra8 z32 e25 t40 wbf a2d ra8 zbf ab1 n89 ibf ac7 d9 T40 w47 o89 i36 c44 hc7 0d dbf ab1 nec y36 c44 hc7 ac p47 oc7 2d r47 oa8 z40 w89 id9 ąa8 zbf ab1 n89 i93 uc7 ec Ud7 m47 o40 wec yc7 69 l93 ub3 bc7 36 c47 oa2 fb1 n89 i2f ę36 c89 i93 uc7 a8 z15 g47 o0d dec yc7 25 tec y69 lb8 k47 oc7 40 wc7 a8 zbf ab8 k2d r32 ec8 s89 i32 ec7 b1 nbf ac7 ac p47 o25 t2d ra8 z32 eb3 bec yc7 0d d47 o36 c44 h47 o0d da8 z32 eb1 n89 ibf ac7 32 e40 w32 eb1 n25 t93 ubf a69 lb1 nec y36 c44 hc7 2d r47 oc8 sa8 z36 ca8 z32 ecd ńc7 ac p2d ra8 z32 e0d dc7 c8 sd9 ą0d d32 ed7 mc7 69 l93 ub3 bc7 8d j32 e44 ż32 e69 l89 ic7 ac p2d ra8 z32 eac p89 ic8 sec yc7 b8 k2d rbf a8d j47 o40 w32 ec7 bf a69 lb3 b47 oc7 93 ub1 n89 i8d jb1 n32 ec7 b3 bd9 ą0d dca źc7 ac p2d rbf a40 wbf ac7 d7 m89 i2f ę0d da8 zec yb1 nbf a2d r47 o0d d47 o40 w32 e15 g47 oc7 47 ob3 b69 l89 i15 g93 u8d jd9 ąc7 b1 nbf ac8 sc7 0d d47 oc7 2d r32 e25 t32 eb1 n36 c8d j89 ic7 0d dbf ab1 nec y36 c44 he3 .

ec Uc8 s05 ł93 u15 g47 o0d dbf a40 w36 cbf ac7 d7 mbf ac7 ac p2d rbf a40 w47 oc7 93 u0d d47 oc8 s25 t2f ęac pb1 n89 ibf aad ćc7 0d dbf ab1 n32 ec7 47 oc8 s47 ob3 b47 o40 w32 ec7 ec U44 żec y25 tb8 k47 o40 wb1 n89 ib8 kbf ac7 47 o2d rbf aa8 zc7 89 ib1 nb1 nec y36 c44 hc7 8d j32 e15 g47 oc7 0d dbf ab1 nec y36 c44 hc7 ac p47 o0d dd7 m89 i47 o25 t47 od7 mc7 93 uac p47 o40 wbf a44 żb1 n89 i47 ob1 nec yd7 mc7 b1 nbf ac7 ac p47 o0d dc8 s25 tbf a40 w89 i32 ec7 40 w05 łbf ab8 ś36 c89 i40 wec y36 c44 hc7 ac p2d ra8 z32 eac p89 ic8 sd4 ó40 wc7 ac p2d rbf a40 wbf ac7 4c (b1 nac pe3 .c7 47 o2d r15 gbf ab1 n47 od7 mc7 b8 ś36 c89 i15 gbf ab1 n89 ibf afa )e3 .

ec Uc8 s93 ub1 n89 i2f ę36 c89 i32 ec7 0d dbf ab1 nec y36 c44 hc7 47 oc8 s47 ob3 b47 o40 wec y36 c44 hc7 d7 m47 o44 ż32 ec7 b1 nbf ac8 s25 td9 ąac p89 iad ćc7 b1 nbf ac7 c8 sb8 k93 u25 t32 eb8 kc7 36 c47 oa2 fb1 n89 i2f ę36 c89 ibf ac7 a8 z15 g47 o0d dec yc7 b3 bd9 ą0d dca źc7 40 wb1 n89 i32 ec8 s89 i32 eb1 n89 ibf ac7 ac p2d rbf a40 wb1 n89 i32 ec7 0d d47 oac p93 uc8 sa8 z36 ca8 zbf a69 lb1 n32 e15 g47 oc7 c8 sac p2d ra8 z32 e36 c89 i40 w93 uc7 b1 nbf ac7 ac p2d ra8 z32 e25 t40 wbf a2d ra8 zbf ab1 n89 i32 ec7 0d dbf ab1 nec y36 c44 hc7 47 oc8 s47 ob3 b47 o40 wec y36 c44 he3 .

ec Uc8 s05 ł93 u15 g47 o0d dbf a40 w36 cbf ac7 b1 n89 i32 ec7 93 u0d d47 oc8 s25 t2f ęac pb1 n89 ibf ac7 0d dbf ab1 nec y36 c44 hc7 47 oc8 s47 ob3 b47 o40 wec y36 c44 hc7 89 ib1 nb1 nec yd7 mc7 ac p47 o0d dd7 m89 i47 o25 t47 od7 mc7 bf ab1 n89 i44 ż32 e69 l89 ic7 93 uac p47 o40 wbf a44 żb1 n89 i47 ob1 nec yd7 mc7 b1 nbf ac7 ac p47 o0d dc8 s25 tbf a40 w89 i32 ec7 40 w05 łbf ab8 ś36 c89 i40 wec y36 c44 hc7 ac p2d ra8 z32 eac p89 ic8 sd4 ó40 wc7 ac p2d rbf a40 wbf ae3 .

0e P47 oc8 s89 ibf a0d dbf ad7 mec yc7 40 wac p2d r47 o40 wbf a0d da8 z47 ob1 nd9 ąc7 b8 k47 ob1 n25 t2d r47 o69 l2f ęc7 0d d47 oc8 s25 t2f ęac p93 uc7 0d d47 oc7 0d dbf ab1 nec y36 c44 h73 ,c7 0d da8 z89 i2f ęb8 k89 ic7 36 ca8 z32 ed7 m93 uc7 d7 m89 ib1 n89 id7 mbf a69 l89 ia8 z93 u8d j32 ed7 mec yc7 c8 sb8 k93 u25 tb8 k89 ic7 32 e40 w32 eb1 n25 t93 ubf a69 lb1 n32 e15 g47 oc7 b1 nbf a2d r93 uc8 sa8 z32 eb1 n89 ibf ac7 b3 b32 ea8 zac p89 i32 e36 ca8 z32 ecd ńc8 s25 t40 wbf ac7 0d dbf ab1 nec y36 c44 he3 .

bb Dbf ab1 n32 ec7 47 oc8 s47 ob3 b47 o40 w32 ec7 ac p2d ra8 z32 e25 t40 wbf a2d ra8 zbf a8d jd9 ąc7 47 oc8 s47 ob3 bec yc7 40 wec y05 łd9 ą36 ca8 zb1 n89 i32 ec7 93 uac p47 o40 wbf a44 żb1 n89 i47 ob1 n32 ec7 ac p2d ra8 z32 ea8 zc7 b1 nbf ac8 sc7 bf a69 lb3 b47 oc7 ad Oc8 s47 ob3 bec yf6 /9b F89 i2d rd7 mec y73 ,c7 a8 zc7 b8 k25 td4 ó2d rec yd7 m89 ic7 b8 ś36 c89 ib8 ś69 l32 ec7 40 wc8 sac pd4 ó05 łac p2d rbf a36 c93 u8d j32 ed7 mec yc7 40 wc7 a8 z40 w89 id9 ąa8 zb8 k93 uc7 a8 zc7 d7 m47 o44 ż69 l89 i40 w47 ob8 ś36 c89 id9 ąc7 0d d47 oc8 s25 tbf a2d r36 ca8 z32 eb1 n89 ibf ac7 93 uc8 s05 ł93 u15 g89 i73 ,c7 47 ob3 bc8 s05 ł93 u15 g89 ic7 c8 s32 e2d r40 w89 ic8 s93 ue3 .c7 cb M47 o44 ż69 l89 i40 w89 ic7 47 o0d db3 b89 i47 o2d r36 cec yc7 d9 T40 w47 o89 i36 c44 hc7 0d dbf ab1 nec y36 c44 hc7 47 oc8 s47 ob3 b47 o40 wec y36 c44 h69 :

Hostingodawca
Dostawca skrzynki poczty elektronicznej
Serwis płatności internetowych
Biuro rachunkowe
Osoby/Firmy współpracujące
Czas przetwarzania danych
Dane przetwarzane są do momentu w którym wygasa podstawa prawna (na przykład na potrzeby rachunkowości lub gdy zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych osobowych).

ab Sb8 k93 u25 tb8 k89 ic7 b3 b2d rbf ab8 k93 uc7 ac p47 o0d dbf ab1 n89 ibf ac7 0d dbf ab1 nec y36 c44 hc7 47 oc8 s47 ob3 b47 o40 wec y36 c44 h
b3 b2d rbf ab8 kc7 d7 m47 o44 ż69 l89 i40 w47 ob8 ś36 c89 ic7 b8 k47 o2d ra8 zec yc8 s25 tbf ab1 n89 ibf ac7 a8 zc7 ac p32 e05 łb1 n32 e8d jc7 a2 f93 ub1 nb8 k36 c8d j47 ob1 nbf a69 lb1 n47 ob8 ś36 c89 ic7 c8 s32 e2d r40 w89 ic8 s93 u73 ,c7 b3 b2d rbf ab8 kc7 d7 m47 o44 ż69 l89 i40 w47 ob8 śad ćc7 b1 nbf a40 w89 id9 ąa8 zbf ab1 n89 ibf ac7 b8 k47 ob1 n25 tbf ab8 k25 t93 uc7 ac p2d ra8 z32 ea8 zc7 a2 f47 o2d rd7 m93 u69 lbf a2d ra8 z73 ,c7 b3 b2d rbf ab8 kc7 d7 m47 o44 ż69 l89 i40 w47 ob8 ś36 c89 ic7 47 o25 t2d ra8 zec yd7 mec y40 wbf ab1 n89 ibf ac7 89 ib1 na2 f47 o2d rd7 mbf a36 c8d j89 ic7 a8 zc7 c8 s32 e2d r40 w89 ic8 s93 u

0e P69 l89 ib8 k89 ic7 ce C47 o47 ob8 k89 i32 ec8 s
9a Nbf ac8 sa8 zbf ac7 40 w89 i25 t2d rec yb1 nbf ac7 93 u44 żec y40 wbf ac7 36 c47 o47 ob8 k89 i32 ec8 se3 .c7 ab Sd9 ąc7 25 t47 oc7 b1 n89 i32 e40 w89 i32 e69 lb8 k89 i32 ec7 ac p69 l89 ib8 k89 ic7 25 t32 eb8 kc8 s25 t47 o40 w32 ec7 40 wec yc8 sec y05 łbf ab1 n32 ec7 ac p2d ra8 z32 ea8 zc7 c8 s32 e2d r40 w32 e2d rc7 40 w40 w40 wc7 89 ic7 ac p2d ra8 z32 e36 c44 h47 o40 wec y40 wbf ab1 n32 ec7 ac p2d ra8 z32 ea8 zc7 47 oac p2d r47 o15 g2d rbf ad7 m47 o40 wbf ab1 n89 i32 ec7 b8 k47 od7 mac p93 u25 t32 e2d rbf ac7 ac p2d ra8 z32 e15 g69 ld9 ą0d dbf a2d rb8 k89 ie3 .c7 52 K89 i32 e0d dec yc7 ac p2d ra8 z32 e15 g69 ld9 ą0d dbf a2d rb8 kbf ac7 ac p47 ob1 n47 o40 wb1 n89 i32 ec7 ac p47 o05 łd9 ą36 ca8 zec yc7 c8 s89 i2f ęc7 a8 z32 ec7 c8 s25 t2d r47 ob1 nd9 ą73 ,c7 40 w89 i25 t2d rec yb1 nbf ac7 2d r47 oa8 zac p47 oa8 zb1 nbf a8d j32 ec7 2d r47 o0d da8 zbf a8d jc7 93 u2d ra8 zd9 ą0d da8 z32 eb1 n89 ibf a73 ,c7 a8 zc7 b8 k25 td4 ó2d r32 e15 g47 oc7 05 łd9 ą36 ca8 zec yc7 c8 s89 i2f ęc7 93 u44 żec y25 tb8 k47 o40 wb1 n89 ib8 ke3 .c7 0e Pbf a2d rbf ad7 m32 e25 t2d rec yc7 ac p47 oa8 z40 wbf a69 lbf a8d jd9 ąc7 b1 nbf ac7 47 o0d d36 ca8 zec y25 tbf ab1 n89 i32 ec7 89 ib1 na2 f47 o2d rd7 mbf a36 c8d j89 ic7 40 wc7 b1 n89 i36 c44 hc7 a8 zbf a40 wbf a2d r25 tec y36 c44 hc7 8d j32 e0d dec yb1 n89 i32 ec7 c8 s32 e2d r40 w32 e2d r47 o40 w89 i73 ,c7 b8 k25 td4 ó2d rec yc7 8d j32 ec7 93 u25 t40 w47 o2d ra8 zec y05 łe3 .c7 ce C47 o47 ob8 k89 i32 ec8 sc7 93 u05 łbf a25 t40 w89 ibf a8d jd9 ąc7 40 w89 i2f ę36 cc7 b8 k47 o2d ra8 zec yc8 s25 tbf ab1 n89 i32 ec7 a8 zc7 40 w36 ca8 z32 eb8 śb1 n89 i32 e8d jc7 47 o0d d40 w89 i32 e0d da8 z47 ob1 nec y36 c44 hc7 40 w89 i25 t2d rec yb1 ne3 .

bf G2d r47 od7 mbf a0d da8 z47 ob1 n32 ec7 89 ib1 na2 f47 o2d rd7 mbf a36 c8d j32 ec7 0d d47 o25 tec y36 ca8 zd9 ąc7 bf a0d d2d r32 ec8 s93 uc7 2e I0e P73 ,c7 25 tec yac p93 uc7 40 wec yb8 k47 o2d ra8 zec yc8 s25 tec y40 wbf ab1 n32 e8d jc7 ac p2d ra8 z32 e15 g69 ld9 ą0d dbf a2d rb8 k89 i73 ,c7 8d j2f ęa8 zec yb8 kbf a73 ,c7 2d r47 o0d da8 zbf a8d j93 uc7 c8 sec yc8 s25 t32 ed7 m93 uc7 47 oac p32 e2d rbf a36 cec y8d jb1 n32 e15 g47 o73 ,c7 0d d47 oc8 s25 tbf a40 w36 cec yc7 93 uc8 s05 ł93 u15 gc7 89 ib1 n25 t32 e2d rb1 n32 e25 t47 o40 wec y36 c44 h73 ,c7 89 ib1 na2 f47 o2d rd7 mbf a36 c8d j89 ic7 47 oc7 36 ca8 zbf ac8 s89 i32 ec7 89 ic7 0d dbf a36 c89 i32 e73 ,c7 69 l47 ob8 kbf a69 l89 ia8 zbf a36 c8d j89 ic7 47 o2d rbf aa8 zc7 89 ib1 na2 f47 o2d rd7 mbf a36 c8d j89 ic7 ac p2d ra8 z32 ec8 sec y05 łbf ab1 nec y36 c44 hc7 0d d47 oc7 40 w89 i25 t2d rec yb1 nec yc7 a8 zbf ac7 ac p47 ob8 ś2d r32 e0d db1 n89 i36 c25 t40 w32 ed7 mc7 a2 f47 o2d rd7 m93 u69 lbf a2d ra8 zbf ac7 b8 k47 ob1 n25 tbf ab8 k25 t47 o40 w32 e15 g47 oe3 .

c6 Z32 eb3 b2d rbf ab1 n32 ec7 0d dbf ab1 n32 ec7 c8 s05 ł93 u44 żd9 ąc7 0d d47 oc7 d7 m47 ob1 n89 i25 t47 o2d r47 o40 wbf ab1 n89 ibf ac7 40 wc7 8d jbf ab8 k89 ic7 c8 sac p47 oc8 sd4 ób3 bc7 93 u44 żec y25 tb8 k47 o40 wb1 n89 i36 cec yc7 b8 k47 o2d ra8 zec yc8 s25 tbf a8d jd9 ąc7 a8 zc7 b1 nbf ac8 sa8 zec y36 c44 hc7 40 w89 i25 t2d rec yb1 n73 ,c7 bf ab3 bec yc7 93 uc8 sac p2d rbf a40 wb1 n89 ibf aad ćc7 a2 f93 ub1 nb8 k36 c8d j47 ob1 n47 o40 wbf ab1 n89 i32 ec7 c8 s32 e2d r40 w89 ic8 s93 uc7 a8 zbf aac p32 e40 wb1 n89 ibf a8d jd9 ą36 cc7 b3 bbf a2d r0d da8 z89 i32 e8d jc7 32 ea2 f32 eb8 k25 tec y40 wb1 nd9 ąc7 89 ic7 b3 b32 ea8 zac p2d r47 ob3 b69 l32 ed7 m47 o40 wd9 ąc7 b1 nbf a40 w89 i15 gbf a36 c8d j2f ęe3 .

9a Nbf ac7 b1 nbf ac8 sa8 z32 e8d jc7 40 w89 i25 t2d rec yb1 n89 i32 ec7 40 wec yb8 k47 o2d ra8 zec yc8 s25 t93 u8d j32 ed7 mec yc7 b1 n89 i32 ea8 zb3 b2f ę0d db1 n32 ec7 ac p69 l89 ib8 k89 ic7 36 c47 o47 ob8 k89 i32 ec8 s73 ,c7 93 ud7 m47 o44 ż69 l89 i40 w89 ibf a8d jd9 ą36 c32 ec7 b8 k47 o2d ra8 zec yc8 s25 tbf ab1 n89 i32 ec7 a8 zc7 93 uc8 s05 ł93 u15 gc7 0d d47 oc8 s25 t2f ęac pb1 nec y36 c44 hc7 40 wc7 2d rbf ad7 mbf a36 c44 hc7 c8 s32 e2d r40 w89 ic8 s93 u73 ,c7 b1 nac pe3 .c7 93 u40 w89 i32 e2d ra8 zec y25 t32 e69 lb1 n89 ibf a8d jd9 ą36 c32 ec7 ac p69 l89 ib8 k89 ic7 36 c47 o47 ob8 k89 i32 ec8 sc7 40 wec yb8 k47 o2d ra8 zec yc8 s25 tec y40 wbf ab1 n32 ec7 0d d47 oc7 93 uc8 s05 ł93 u15 gc7 40 wec yd7 mbf a15 gbf a8d jd9 ą36 cec y36 c44 hc7 93 u40 w89 i32 e2d ra8 zec y25 t32 e69 lb1 n89 ibf ab1 n89 ibf ac7 40 wc7 2d rbf ad7 mbf a36 c44 hc7 c8 s32 e2d r40 w89 ic8 s93 uc7 47 o2d rbf aa8 zc7 a2 f93 ub1 nb8 k36 c8d j47 ob1 nbf a69 lb1 n32 ec7 ac p69 l89 ib8 k89 ic7 36 c47 o47 ob8 k89 i32 ec8 s73 ,c7 93 ud7 m47 o44 ż69 l89 i40 w89 ibf a8d jd9 ą36 c32 ec7 a8 zbf aac pbf ad7 m89 i2f ę25 tbf ab1 n89 i32 ec7 40 wec yb3 b2d rbf ab1 nec y36 c44 hc7 ac p2d ra8 z32 ea8 zc7 93 u44 żec y25 tb8 k47 o40 wb1 n89 ib8 kbf ac7 93 uc8 s25 tbf a40 w89 i32 ecd ńc7 89 ic7 ac p32 e2d rc8 s47 ob1 nbf a69 l89 ia8 zbf a36 c8d j2f ęc7 89 ib1 n25 t32 e2d ra2 f32 e8d jc8 s93 uc7 93 u44 żec y25 tb8 k47 o40 wb1 n89 ib8 kbf a

ec U44 żec y25 tb8 k47 o40 wb1 n89 ib8 kc7 40 wc7 b8 kbf a44 ż0d d32 e8d jc7 36 c44 h40 w89 i69 l89 ic7 d7 mbf ac7 d7 m47 o44 ż69 l89 i40 w47 ob8 śad ćc7 40 wec y05 łd9 ą36 ca8 z32 eb1 n89 ibf ac7 4c (36 c47 oc7 d7 m47 o44 ż32 ec7 c8 sb8 k93 u25 tb8 k47 o40 wbf aad ćc7 36 ca8 z2f ęb8 ś36 c89 i47 o40 wec yd7 mc7 69 l93 ub3 bc7 36 cbf a05 łb8 k47 o40 w89 i25 tec yd7 mc7 47 o15 g2d rbf ab1 n89 i36 ca8 z32 eb1 n89 i32 ed7 mc7 a2 f93 ub1 nb8 k36 c8d j47 ob1 nbf a69 lb1 n47 ob8 ś36 c89 ic7 c8 s32 e2d r40 w89 ic8 s93 ufa )c7 69 l93 ub3 bc7 ac p2d ra8 zec y40 w2d rd4 ó36 c32 eb1 n89 ibf ac7 47 oac p36 c8d j89 ic7 15 g2d r47 od7 mbf a0d da8 z32 eb1 n89 ibf ac7 36 c47 o47 ob8 k89 i32 ec8 sc7 ac p47 oac p2d ra8 z32 ea8 zc7 a8 zd7 m89 ibf ab1 n2f ęc7 93 uc8 s25 tbf a40 w89 i32 ecd ńc7 40 wc7 ac p2d ra8 z32 e15 g69 ld9 ą0d dbf a2d r36 c32 ec7 89 ib1 n25 t32 e2d rb1 n32 e25 t47 o40 w32 e8d je3 .c7 2e Ib1 nc8 s25 t2d r93 ub8 k36 c8d jbf ac7 a8 zbf a2d ra8 zd9 ą0d da8 zbf ab1 n89 ibf ac7 ac p69 l89 ib8 kbf ad7 m89 ic7 36 c47 o47 ob8 k89 i32 ec8 sc7 8d j32 ec8 s25 tc7 0d d47 oc8 s25 t2f ęac pb1 nbf ac7 b1 nbf ac7 c8 s25 t2d r47 ob1 n89 i32 ec7 44 h25 t25 tac p69 :f6 /f6 /40 w40 w40 we3 .bf a69 l69 lbf ab3 b47 o93 u25 t36 c47 o47 ob8 k89 i32 ec8 se3 .47 o2d r15 gf6 /d7 mbf ab1 nbf a15 g32 efb -36 c47 o47 ob8 k89 i32 ec8 s

Email kontaktowy:
52 K47 ob1 n25 tbf ab8 k25 tc7 40 wc7 c8 sac p2d rbf a40 w89 i32 ec7 ac p47 o69 l89 i25 tec yb8 k89 ic7 ac p2d rec y40 wbf a25 tb1 n47 ob8 ś36 c89 ic7 b1 nbf a69 l32 e44 żec yc7 b8 k89 i32 e2d r47 o40 wbf aad ćc7 b1 nbf ac7 32 efb -d7 mbf a89 i69 l69 :c7 c8 s32 e47 oc8 s47 o69 l93 u25 t89 i47 ob1 nc8 sef @89 i60 4bf ae3 .ac p69 lWarto wiedzieć: